Estudio

Máis que un estudio de arquitectura

 

TRABE ARQUITECTURA nace no ano 2000 da man de Carlos Uzal Cabanas (Arquitecto Técnico colexiado nº. 572), e dende entón desenvolve en A Estrada, servizos técnicos da Arquitectura para particulares e empresas. O estudio conta cunha sólida traxectoria profesional e contrastada experiencia nos campos do deseño arquitectónico, construción e dirección de obra, aplicando conceptos bioclimáticos e sostibles.

Non obstante, conscientes do amplamente diversificado e especializado que é o sector da arquitectura e a edificación, TRABE ARQUITECTURA desenvolve a súa actividade dun xeito xeneralista e integral, realizando traballos que van dende o asesoramento técnico ata a redacción de proxectos de edificación.

Contamos de xeito permanente coa colaboración de profesionais cualificados en aqueles sectores de actividade complementarios á Arquitectura, como poden ser topógrafos, xeólogos, enxeñeiros, etc.

Efectuamos un asesoramento previo de cada un dos traballos propostos, plantexando as mellores opcións de realización, e pactando de antemán orzamentos de honorarios completos e detallados, co fin de ofrecer ós nosos clientes un servizo profesional dun xeito áxil, serio, rigoroso e esixente.

Avisos Legais!! Por favor, léaos detidamente. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está vostede de acordo   
Privacidad