Chave en Man

Dirixímonos a promotores grandes ou pequenos, axudándolle a que o seu proxecto tome forma, dende a súa concepción ata a súa realización, entregando traballos de calidade con un prezo moi competitivo.

Somos especialistas na construción integral, ofrecendo un servizo no cal nos encargamos da materialización do seu proxecto, de xeito que non terá máis preocupación que o pagamento final do traballo executado, construíndo a súa casa a medida cos estándares marcados polo cliente, responsabilizándonos de tódalas xestións precisas para levalo a cabo.

Xestionamos a construción ou rehabilitación da súa vivenda “chave en man”, coordinando e planificando todo o proceso.

Busca do solo (opcional)

Estudios de viabilidade e valoración económica

Desenrolo do proxecto arquitectónico e dirección técnica.

 Xestións municipais, licenzas etc…

Construción e coordinación de oficios

Avisos Legais!! Por favor, léaos detidamente. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está vostede de acordo   
Privacidad