Autor: trabearquitectura

21 Jul

O radón nas vivendas.¿ Por onde entra o radon nas vivendas?

O radon pode supoñer un problema en calquera tipoloxía de vivenda, xa sexa nova construción ou vivenda existente, con correntes de aire ou ben illada, con ou sen sotos, sempre que non teñan as medidas de protección adecuadas. Este gas, máis pesado ca o aire, difúndese facilmente desde o...

[ read more ]
16 Feb

Medio Ambiente inicia a tramitación pública do Decreto que regulará o informe de avaliación de edificios de máis de 50 anos de antigüidade

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio polo que se inicia este proceso para esta nova ferramenta, pola que tamén se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación do Edificación no que se inscribirán todas as memorias que se redacten en Galicia Aqueles inmobles que conten...

[ read more ]
Avisos Legais!! Por favor, léaos detidamente. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está vostede de acordo   
Privacidad